ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโพทะเล"

* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอบึงนาราง]]และ[[อำเภอตะพานหิน]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอบางมูลนาก]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอชุมแสง]] (และ [[อำเภอบรรพตพิสัย]] [[จังหวัดนครสวรรค์]])
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเก้าเลี้ยว]]และ[[อำเภอบรรพตพิสัย]] (จังหวัดนครสวรรค์)
 
ผู้ใช้นิรนาม