ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริศนาควีนแปดตัว"

 
==จำนวนคำตอบทั้งหมด==
ปัญหาปริศนาควีนแปดตัว มีคำตอบที่แตกต่างกันทั้งหมด 92 คำตอบ. แต่ถ้าเราไม่นับคำตอบที่เกิดจากการหมุน หรือสะท้อนของคำตอบก่อนๆ มันจะมีเพียง 12 คำตอบเท่านั้น. ตารางข้างล่างนี้คือจำนวนคำตอบของปัญหาควีน ''n'' ตัว ทั้งแบบนับทั้งหมด และแบบไม่นับซ้ำ
 
<table cellspacing="0" rules="all" frame="border">
130,949

การแก้ไข