ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนักบวชคาทอลิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ในคริสตจักร[[พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก]] '''คณะนักบวช''' หรือ '''สถาบันนักบวช''' ({{lang-en|religious institute}}) เป็นองค์การของ[[สถาบันชีวิตที่ถวายแล้ว]]ประเภทหนึ่ง สมาชิกประกอบด้วยชาวคาทอลิกที่สละชีวิตทางโลกมาถือบวช[[คำปฏิญาณของนักบวช]]ตลอดชีวิต เพื่ออุทิศตนทำงานรับใช้พระศาสนาจักรศาสนจักรเพียงอย่างเดียว และอยู่รวมกันเป็น '''คณะนักบวช''' (order, society หรือ congregation) โดยคณะนักบวชแต่ละคณะมีแนวทางการทำงานและเน้นวัตรปฏิบัติแตกต่างกันไป
 
นอกจากเรียกว่า "คณะนักบวช" แล้ว [[ราชบัณฑิตยสถาน]]ยังบัญญัติให้เรียกใช้คำว่า '''คณะนักพรต''' และ '''คณะนักบวชถือพรต''' โดยถือว่ามีความหมายเดียวกัน<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 163, 421-2</ref> ส่วน[[ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ค.ศ. 1983]] ฉบับภาษาไทย ใช้ถ้อยคำคำว่า '''คณะสถาบันนักพรต'''<ref>[http://www.catholic.or.th/archive/laws/lawch14/lawch010.html ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 831]</ref>
 
== ประเภทของคณะ ==
* [[คณะนักบวชอารามิก]] (monastic order) เช่น [[คณะเบเนดิกติน]] [[คณะคาร์ทูเซียน]] [[คณะซิสเตอร์เชียน]]
* [[คณะนักบวชภิกขาจาร]] (mendicant order) เช่น [[คณะฟรันซิสกัน]] [[คณะดอมินิกัน]] [[คณะออกัสติเนียน]] [[คณะคาร์เมไลท์]]
* [[มิชชันนารี|คณะนักบวชธรรมทูต]] (missionary order) เช่น [[คณะแห่งพระเยซูเจ้าเยสุอิต]] [[คณะพระมหาไถ่]]
* คณะนักบวชการสอน (teaching order) เช่น [[คณะภราดาลาซาล]] [[คณะภราดาเซนต์คาเบรียล]] [[คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก]]