ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟุตบอลโลกหญิง 1991"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|date = November 16, 1991<br />20:45
|team1 = {{fbw-rt|CHN}}
|score = 4 &ndash;- 0
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=22004/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|NOR}}
|date = November 17, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|DEN}}
|score = 3 &ndash;- 0
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21930/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|NZL}}
|date = November 19, 1991<br />15:30
|team1 = {{fbw-rt|NOR}}
|score = 4 &ndash;- 0
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21984/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|NZL}}
|date = November 19, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|CHN}}
|score = 2 &ndash;- 2
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21931/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|DEN}}
|date = November 21, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|CHN}}
|score = 4 &ndash;- 1
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21953/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|NZL}}
|date = November 21, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|NOR}}
|score = 2 &ndash;- 1
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=22005/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|DEN}}
|date = November 17, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|JPN}}
|score = 0 &ndash;- 1
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21957/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|BRA}}
|date = November 17, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|SWE}}
|score = 2 &ndash;- 3
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21958/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|USA}}
|date = November 19, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|JPN}}
|score = 0 &ndash;- 8
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21959/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|SWE}}
|date = November 19, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|BRA}}
|score = 0 &ndash;- 5
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21960/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|USA}}
|date = November 21, 1991<br />15:30
|team1 = {{fbw-rt|JPN}}
|score = 0 &ndash;- 3
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21962/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|USA}}
|date = November 21, 1991<br />15:30
|team1 = {{fbw-rt|BRA}}
|score = 0 &ndash;- 2
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21961/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|SWE}}
|date = November 17, 1991<br />15:30
|team1 = {{fbw-rt|GER}}
|score = 4 &ndash;- 0
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21985/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|NGA}}
|date = November 17, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|TPE}}
|score = 0 &ndash;- 5
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21963/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|ITA}}
|date = November 19, 1991<br />15:30
|team1 = {{fbw-rt|ITA}}
|score = 1 &ndash;- 0
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21986/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|NGA}}
|date = November 19, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|TPE}}
|score = 0 &ndash;- 3
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21969/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|GER}}
|date = November 21, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|TPE}}
|score = 2 &ndash;- 0
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21971/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|NGA}}
|date = November 21, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|ITA}}
|score = 0 &ndash;- 2
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21972/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|GER}}
|date = November 24, 1991<br />15:30
|team1 = {{fbw-rt|DEN}}
|score = 1 &ndash;- 2<br /><small>([[Extra time|aet]])</small>
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=9986/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|GER}}
|date = November 24, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|CHN}}
|score = 0 &ndash;- 1
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21973/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|SWE}}
|date = November 24, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|NOR}}
|score = 3 &ndash;- 2<br /><small>([[Extra time|aet]])</small>
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=9985/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|ITA}}
|date = November 24, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|USA}}
|score = 7 &ndash;- 0
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=21974/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|TPE}}
|date = November 27, 1991<br />15:30
|team1 = {{fbw-rt|SWE}}
|score = 1 &ndash;- 4
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=9988/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|NOR}}
|date = November 27, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|GER}}
|score = 2 &ndash;- 5
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=9989/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|USA}}
|date = November 29, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|SWE}}
|score = 4 &ndash;- 0
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=9990/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|GER}}
|date = November 30, 1991<br />19:45
|team1 = {{fbw-rt|NOR}}
|score = 1 &ndash;- 2
|report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/tournament=103/edition=3373/matches/match=9991/report.html (Report)]
|team2 = {{fbw|USA}}
 
{{ฟุตบอลโลกหญิง}}
{{โครงฟุตบอล}}
 
[[หมวดหมู่:ฟุตบอลโลกหญิง]]
{{โครงฟุตบอล}}
391,065

การแก้ไข