ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าทศรถเมารยะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: แก้ไขคำผิด)
{{ความหมายอื่น||กษัตริย์ในเรื่อง "รามายณะ" และ "รามเกียรติ์"|ท้าวทศรถ}}
{{กล่องข้อมูล จักรพรรดิ
 
|พระบรมนามาภิไธย = พระเจ้าทศรถ เมารยะ
|ราชวงศ์ = [[โมริยะ]]
|พระราชอิสริยยศ = จักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์โมริยะ
|รัชกาลก่อนหน้า = [[พระเจ้าอโศกมหาราช|อโศก]]
|รัชกาลถัดไป = [[พระเจ้าสัมปทิ|สัมปทิ]]
|ประสูติ = [[252 ปีก่อนคริสตกาล]]
|สวรรคต = [[224 ปีก่อนคริสตกาล]]
|ครองราชย์ = 230-224 ปีก่อนคริสตกาล
|บรมราชาภิเษก = [[230 ปีก่อนคริสตกาล]]
|ศาสนา = [[พุทธ]]
}}
'''พระเจ้าทศรถ เมารยะ''' เป็น [[จักรพรรดิ]] องค์ที่ 4 แห่ง [[ราชวงศ์โมริยะ]] ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 311-319 เป็นพระราชนัดดาใน [[พระเจ้าอโศกมหาราช]] เมื่อพระอัยกาสวรรคตในปี [[พ.ศ. 311]] พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทนเนื่องจากพระปิตุลานั้นพระเนตรบอดขณะนั้นพระองค์มีพระชนม์ได้ 20 พรรษา ทรงครองราชย์ได้เพียง 8 ปีก็สวรรคตในปี [[พ.ศ. 319]] พระโอรสของพระปิตุลาทรงพระนามว่าสัมปทิจึงขึ้นครองราชย์แทน
 
ผู้ใช้นิรนาม