ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระเบิดเที่ยงแถวตรง"

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|-
! อันดับ !! ผู้ร่วมเข้าแข่งขัน!! เข้าโดมระเบิด<br>(ครั้ง) !! โดนระเบิดแป้ง<br>(ครั้ง) || หมยเหตุหมายเหตุ
|-
| 1 || เท่ง เถิดเทิง || 23 || 10 || '''เข้าโดมระเบิดและโดนระเบิดมากที่สุด'''
ผู้ใช้นิรนาม