ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอุรุกวัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|GDP_PPP_per_capita = 16,000 ดอลลาร์สหรัฐ<!--CIA-->
|GDP_PPP_per_capita_rank = 46
|sovereignty_type =[[เอกราช|ได้รับเอกราช]]จาก [[ประเทศจักรวรรดิบราซิล|บราซิล]]
|established_event1 = ประกาศเอกราช
|established_event2 = เป็นที่ยอมรับ
172

การแก้ไข