ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมดงยาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| native_language =
| native_name =
| en_name = MatthyomdongyangMatthyom Dongyang School
| image = [[ไฟล์:bodin.jpg|150px]]
| address = เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
| type_headman = ผู้อำนวยการ
| headman = [[นายวิทยา แสงคำไพร]]
| motto = มัธยมดงยาง สร้าง คนสร้างชาติ
| motto = ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
| song = มาร์ชมัธยมดงยาง
| color = [[สีน้ำเงิน]]
}}
 
'''โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)'''มัธยมดงยาง เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]ใน[[กรุงเทพมหานคร]]สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประเภทสหวิทยาสามัญศึกษษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [[กระทรวงศึกษาธิการมหาดไทย]] ขนาดเนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา
 
== ประวัติ ==
 
 
 
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
15

การแก้ไข