ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอลีซาแบ็ต-หลุยส์ วีเฌ-เลอเบริง"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:จิตรกรยุคโรโคโค ไปยัง หมวดหมู่:จิตรกรสมัยโรโกโก
(โรบอต: แก้ไขคำผิด (แจ้งโดยคุณเอ็ดมัน))
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:จิตรกรยุคโรโคโค ไปยัง หมวดหมู่:จิตรกรสมัยโรโกโก)
[[หมวดหมู่:จิตรกรในคริสต์ศตวรรษที่ 18]]
[[หมวดหมู่:จิตรกรในคริสต์ศตวรรษที่ 19]]
[[หมวดหมู่:จิตรกรยุคสมัยโรโคโคโกโก]]
[[หมวดหมู่:จิตรกรสตรี]]
138,643

การแก้ไข