ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การสะพานปลา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|หัวหน้า2_ชื่อ = นายประมวล รักษ์ใจ
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = นายภูมิจิตต์ พงษ์ัพันธุ์งามพงษ์พันธุ์งาม
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ (รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา)
|หัวหน้า4_ชื่อ =
406,104

การแก้ไข