ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าธงไชยสิริพันธ์ ศรีธวัช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์
| สี = pink
| ภาพ =
| พระนามเต็ม = หม่อมเจ้าธงไชยศิริพันธุ์ ศรีธวัช
|ภาพกว้าง =
| พระนามเต็ม = หม่อมเจ้าธงไชยศิริพันธุ์ ศรีธวัช
|คำบรรยายภาพ =
|พระนาม ฐานันดร = [[หม่อมเจ้าธงไชยศิริพันธุ์ ศรีธวัช]]
| วันประสูติ = [[10 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2433]]
|พระนามเต็ม = หม่อมเจ้าธงไชยศิริพันธุ์ ศรีธวัช
| วันสวรรคตสิ้นชีพิตักษัย = [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2515]]
|ฐานันดร พระอิสริยยศ = [[หม่อมเจ้า]]
|วันประสูติ = [[10 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2433]]
| พระราชมารดาบิดา =
|วันสวรรคต = [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2515]]
| พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ]]
|พระอิสริยยศ = [[หม่อมเจ้า]]
| พระราชบิดามารดา =
| พระมารดา = หม่อมเผื่อน
|พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ]]
| ชายา = หม่อมชื้น ศรีธวัช ณ อยุธยา <br>(สกุลเดิม ประพันธเสน)
|พระราชมารดา =
| พระโอรส/ธิดา = 8 คน
|พระมารดา = หม่อมเผื่อน
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
|มารดา =
|พระชายา =
|ชายา = หม่อมชื้น ศรีธวัช ณ อยุธยา <br>(สกุลเดิม ประพันธเสน)
|หม่อม =
|พระราชสวามี =
|พระสวามี =
|พระโอรส/ธิดา =
|บุตร/ธิดา = ๘ คน
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
'''หม่อมเจ้าธงไชยศิริพันธุ์ ศรีธวัช''' (His Serene Highness Prince Thongjaya Siribandha Sridhavaj) ([[10 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2433]] - [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2515]]) พระโอรสลำดับที่ 7 ใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ]] กับ หม่อมเผื่อน
 
หม่อมเจ้าธงไชยศิริพันธุ์ ศรีธวัช ทรงจบการศึกษาที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มต้นรับราชการเป็น มหาดเล็กรายงานมณฑลปราจีณ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๕๑