เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย ไปยัง หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย
 
{{เกิดปี|2449}}{{เสียชีวิตปี|2536}}
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ภิกษุชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นธรรม|กโศาจารย์]]
133,625

การแก้ไข