ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
 
=== ตราประจำมหาวิทยาลัย ===
[[ไฟล์:Emblem of KKU.png|thumb|120px|leftright|ตราประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
ลักษณะตราสัญลักษณ์เป็นตามแนวคิดของ[[พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)]] ซึ่งให้นาย[[พินิจ สุวรรณะบุณย์]] เป็นผู้ยกร่าง ในชั้นแรกนั้นเป็นรูป[[พระธาตุพนม]] ทั้งสองข้างมีลายช่อกนกเปลวลอย ส่วนล่างสุดขององค์พระธาตุเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นบนแพรแถบ ต่อมาพระยาอนุมานราชธนได้นำร่างดังกล่าวปรึกษาหาหรือกับผู้ออกแบบและท่านผู้รู้แห่งราชบัณฑิตยสถาน เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขลายกนกเป็นรูปเทวดาอัญเชิญมิ่งขวัญสิริมงคลพนมประทานสู่สถาบัน และเปลี่ยนแถบแพรป้ายชื่อเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่บนขอนไม้ พื้นหลังแบ่งเป็น ๓ ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา ๓ ประการ ได้แก่
 
 
2. จริงๆ แล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเพลงมาร์ชอีกเพลงหนึ่งไม่ค่อยจะกล่าวถึงกันก็คือเพลง '''"มาร์ชกาลพฤกษ์"''' ซึ่งเพลงนี้เป็น'''เพลงเพลงแรก''' ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คำร้อง วรพจน์ ถิระจิตร / ทำนอง [[แมนรัตน์ ศรีกรานนท์]] เพลงนี้มีทำนองที่คึกคักเหมาะกับเพลงมาร์ชจริงๆ แต่ไม่ทราบอย่างไรจึงไม่เป็นที่นิยมร้องกันในมหาวิทยาลัยจึงมีน้อยคนนักที่จะรู้จักเพลงนี้ ในปีการศึกษา 2553 ได้บรรจุเพลง มาร์ชกาลพฤกษ์ เป็นเพลงที่ใช้ร้องในประเพณีร้องเพลงประจำสถาบัน (เชียร์กลาง) เป็นครั้งแรก
[[ไฟล์:Kku.jpg|thumb|left|300px|รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งบึงสีฐาน ]]
3. '''เพลงหมู่เฮาซาวมอ''' เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงเดียวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นเพลงภาษาอิสาน ขับร้องต่อกันมาภายในชมรมนักร้องประสานเสียงซึ่งจะขับร้องเพลงนี้ในคราวนับพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น เพลงนี้มาเป็นที่รู้จักมากในครั้งที่คณะวิทยาศาสตร์นำเพลงนี้มาใช้ประกวดในกิจกรรมเชียร์ร่วมระหว่างคณะ (โชว์เชียร์) และโชว์น้องใหม่ (2549-2550) เพลงนี้ผู้แต่งคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วราวุธ สุมาวงศ์ หรือนามปากกา วรา วราเวช ผู้แต่งเพลง เทพธิดาดอย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี สมัยนั้นได้ขอร้อง ให้อาจารย์วราวุธ กรุณาแต่งเพลงที่มีความสนุกสนาน และอาจจะมีลีลาออกทำนองอีสานบางส่วนด้วย อาจารย์ ดร.ยงยุทธ์ ไวคกุลได้นำไปให้นักร้องประสานเสียง ได้ขับรองในงานพระราชทานปริญญาบัตรจนเป็นที่รู้จัก
 
ผู้ใช้นิรนาม