ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==== วิทยาลัย ====
* [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น|บัณฑิตวิทยาลัย]]
* [http://mba.kku.ac.th/ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ]
* [[วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น|วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น]]
* [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|วิทยาลัยนานาชาติ]]
* ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
{{กลาง}}
* [[โรงพยาบาลศรีนครินทร์|โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
* โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
== อันดับและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ==
[[ไฟล์:รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ .jpg|300200px|thumb|right|โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
[[สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)]] หรือ สมศ. ได้เข้าประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี 2549 กล่าวได้อย่างชัดเจนว่า ได้ดำเนินการตามมาตรฐานของ สมศ. ทั้ง 8 มาตรฐาน ในระดับที่น่าพอใจ สำหรับประเด็นที่คณะผู้ประเมินฯ นำเสนอเป็นข้อสังเกตข้อเสนอแนะในรายละเอียดผลการประเมิน ทั้งในภาพรวมและจำแนกการจำแนกของหน่วยงานในแต่ละเอกสารนั้น หากมหาวิทยาลัยสามารถนำไปวิจัย และสังเคราะห์เพื่อให้เกิดรูปธรรมการดำเนินงานในอนาคตด้วยแล้ว จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเร่งเสริมคุณภาพในการดำเนินงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี เป็นมหาวิทยาลัยที่ ''"ดีเลิศด้านการสอน ดีเยี่ยมด้านการวิจัย"''<ref>[http://www.onesqa.or.th/upload/AdvanceSchool/UploadFiles/135/135_1.zip บทสรุปผู้บริหาร รายงายผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันอุดมศึกษา]</ref>
 
[[ไฟล์:ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก.jpg|300px|thumb|right|ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก (Golden Jubilee Convention Hall)]]
[[ไฟล์:อควาเรียมที่วิทยาเขตหนองคาย.jpg|300px|thumb|right|พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย]]
[[ไฟล์:สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น.jpg|300350px|thumb|right|สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
[[ไฟล์:ตึกเพียรวิจิตร.jpg|300px|thumb|right|ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* '''หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม'''
* '''ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก (Golden Jubilee Convention Hall)'''
 
== พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ==
[[ไฟล์:สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จแทนพระองค์.jpg|300px|thumb|right|สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อปี พ.ศ. 2525]]
[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งแรก เมื่อวันที่ [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2511]] และได้เสด็จพระราชดำเนินในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองเรื่อยมา แต่ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประจำทุกปี<ref>[http://boss.kku.ac.th:81/kku-ar/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22&Itemid=63 พระบรมราโชวาท ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่เวชบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น]</ref>
 
* [[พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง|นายแพทย์ พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง]] : เจ้าของสถาบันกวดวิชาชีววิทยา Biobeam
* [[วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์]] : สถาปนิก, CEO บ.Supergreen Studio
 
===นักร้อง/นักแสดง/พิธีกร===
* [[อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล]] : (เจ้ย หรือ Joe) ผู้กำกับภาพยนตร์รางวัลหนังนานาชาติเมืองคานส์ (Cannes Film Festival)
ผู้ใช้นิรนาม