ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีมหาอุมาเทวี"

thumb|230px|วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตั้งอยู่บนถนนสีลม == ประวัติ == '''วัดพระศรีมหาอุมาเทว
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(thumb|230px|วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตั้งอยู่บนถนนสีลม == ประวัติ == '''วัดพระศรีมหาอุมาเทว)
เมื่อนายไวตี พ่อค้าวัว และญาติมิตรชาวฮินดูที่ตั้งบ้านเรือนและประกอบอาชีพอยู่ย่านตำบลหัวลำโพง อำเภอบางรัก และตำบลริมคลองสีลม อำเภอบางรัก มีศรัทธาจัดสร้างวัดเพื่อเป็นที่บูชาพระอุมาเทวี ตาม[[ลัทธิศักติ]]ทาง[[ศาสนาฮินดู]] โดยเริ่มต้นตั้งเป็นศาลไม้ใต้ต้นสะเดาในไร่อ้อยริมคลองสีลม แถววัดวัวลำพองหรือหัวลำโพงในปัจจุบันนี้
 
ต่อมาคณะกรรมการผุ้ก่อตั้งวัดอาทิ นายไวตรีประเดียอะจิ (ต้นตระกูลไวตี เจ้าของเดิมที่ดินใน ซ.สีลม 13 หรือ ซ.ไวตี [[ถนนสีลม]] ) นายนารายเจติ นายโกบาระตี ได้หาที่ดินเพื่อตั้งสถานที่ถาวร โดยขอแลกที่ดินของพวกตนกับที่ดินสวนผักริมคลองสีลมของนางอุปการโกษากร ( ปั้น วัชราภัย ) มรรคนายิกา [[วัดสุทธิวราราม]] ภรรยาหลวงอุปการโกษากร ( เวก หรือ เวท วัชราภัย ) ปัจจุบันเป็นหัวถนนปั้นด้านที่ตัดกับ[[ถนนสีลม]] โดยนำเทวรูปองค์เทพและ [[เทวสตรี|เทพี]] (เทวี) ต่าง ๆ มาจาก[[ประเทศอินเดีย]]โดยมี [[พระศรีมหาแม่มารีอัมมัน]] หรือที่รู้จักในประเทศไทยว่า [[พระแม่ปารวตี|พระศรีมหาอุมาเทวี]] เป็นองค์ประธานของเทวสถาน รวมทั้งเทวรูปศิลาสลัก[[พระคเณศ]]องค์หนึ่งซึ่งคตินิยมของพราหมณ์ฮินดูตอนใต้ถือว่าทรงเป็นเทพที่รักษาพรหมจรรย์ตลอดกาล และเทพแห่งความสำเร็จ ผู้ที่ได้รับการประทานพรจากพระศิวะ เทพบิดร ให้เป็นเทพผู้ได้รับการเริ่มต้นบูชาก่อนการบูชาเทพ-เทพีองค์อื่น ๆ ทุกครั้ง
 
วัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นเทวสถานใน[[ลัทธิศักติ]] คือนับถือ[[เทวสตรี|เทพสตรี]]เป็นหลัก [[เทวสตรี|เทพสตรี]]อย่าง พระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า เจ้าแม่อุมา นั้น เป็นพระชายาของพระศิวะ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ทำลาย ถือได้ว่าเมื่อยามที่พระองค์เสวยร่างเป็นเจ้าแม่อุมา จะเป็นเจ้าแห่งความเมตตากรุณา และงามสง่า ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหว้บูชา และขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรัก และ เรื่องการขอบุตร
 
== สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ==
[[สถาปัตยกรรม]]และศิลปกรรมของเทวสถานเป็นลักษณะศิลปะประเพณีโบราณของอินเดียตอนใต้ผสมผสานกัน ระหว่างสมัย[[โจฬะ]]และ[[ปาละ]] ในอินเดีย ซึ่งจะพบศิลปะทางสถาปัตยกรรมแบบนี้ได้ในเทวาลัยตอนใต้ของประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน[[รัฐทมิฬนาดู]]
 
ด้านในเทวสถานมีโบสถ์ตั้งอยู่ตรงกลาง หันหน้าไปด้านถนนปั้น ด้านในสุดของโบสถ์แบ่งเป็น 3 ซุ้ม ซุ้มใหญ่ตรงกลาง มี 2 ล็อก ล็อกหน้าเป็นทางเดินเข้า ล็อกในประดิษฐาน เทวรูปปูนปั้น และเทวรูปหล่อลอยองค์ [[พระศรีมหาแม่มารีอัมมัน หรือ|พระศรีมหาอุมาเทวี]] ซุ้มด้านซ้ายและขวาของโบสถ์ ประดิษฐานเทวรูปของพระโอรสทั้งสอพระองค์ ซุ้มด้านซ้าย ( ด้านข้างในเทวสถาน)เป็นซุ้มประดิษฐานเทวรูปศิลาสลักองค์[[พระพิฆเนศวร|พระพิฆเนศ]] ซุ้มด้านขวา ( ด้านริม[[ถนนสีลม]]) ประดิษฐานเทวรูปหล่อลอยสลักศิลาองค์ [[พระขันทกุมาร]]ซุ้มในโบสถ์ทั้ง 3 ซุ้มนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปข้างใน ยกเว้น[[พราหมณ์]]พิธีผู้มีคุณสมบัติอันสมควร แถวด้านซ้ายของโบสถ์หน้าซุ้มพระพิฆเนศ มีแท่นตั้งมีเทวรูปรูปหล่อลอยองค์พร้อมแท่นวางมีห่วงเหล็กที่สร้างไว้สำหรับอัญเชิญออกแห่ในงานพิธีหรือเทศกาลต่างๆของเทวสถาน อันได้แก่ [[พระพิฆเนศวร|พระพิฆเนศ ]][[พระศิวะ]] [[พระกฤษณะ]] [[พระวิษณุ]] [[พระลักษมี]][[พระขันทกุมาร]] [[พระแม่มารีอัมมัน|เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี]][[พระแม่กาลี]] [[พระสรัสวดี]]และมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธชินราชจำลองตั้งวางอยู่ด้านข้างประตูโบสถ์ด้านใน ส่วนด้านขวาของโบสถ์หน้าซุ้มเทวรูปศิลา [[พระขันทกุมาร]] มีซุ้ม[[ศิวนาฏราช|พระนาฎราย่า]]และ[[พระแม่ปารวตี|พระแม่ศิวะกามี]] ปางศิวนาฏราชและ เทวรูป[[หนุมาน|พระอุมาเทวีหนุมาน]] , ตู้เก็บใบคำทำนายเซียมซีของวัด ทางเข้าด้านหน้าโบสถ์ทั้งซ้ายขวา เป็นสถานที่สำหรับขายของจำหน่ายเครื่องบูชาและเทวรูปวัตถุมงคลต่างๆของทางเทวสถาน
 
บนด้านนลานเทวสถานด้านหน้าโบสถ์มีเสาสีทองขนาดใหญ่สูงเท่าหลังคาโบสถ์ ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างประตูหน้าของเทวสถานและช่องกลางโบสถ์ซึ่งมีซุ้มใหญ่ตรงกลาง ที่ประดิษฐานพระศรีมหามารีอัมมันอยู่ด้านในสุด ด้านบนสุดของเสาเป็นโยนีลิงก์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะถูกตกแต่งประดับประดาและชักธงรูปสิงห์ประจำองค์พระแม่ ขึ้นในช่วงสัปดาห์เทศกาลนวราตรี
 
บนลานหน้าเทวสถานมีเทวาลัยขนาดเล็กอีก 3 เทวาลัย เทวาลัยแรกอยู่บริเวณกลางลานหน้าโบสถ์ด้านขวา (ด้าน[[ถนนสีลม]]) เป็นเทวาลัยประดิษฐาน[[ศิวลึงค์]]อันเป็นสัญญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ อีก 2 เทวาลัยอยู่ที่มุมริมสุดด้านหน้าของเทวสถานด้านถนนปั้นตัดกับ[[ถนนสีลม]] เป็นเทวาลัยประดิษฐานพระพรหม และเทวาลัยประดิษฐานเทวรูปประจำวันทั้ง 7 ริมรั้วด้าน[[ถนนสีลม]]ระหว่าเทวาลัยพระพรหมและศิวลึงค์ มีหอระฆังที่ต้องตีตลอดเวลาขณะที่พราหมณ์ทำพิธีบูชาเทพเจ้า
 
ส่วนด้านข้างของเทวสถานริมซ้ายติดกับบ้านเรือนของเอกชนในถนนปั้น ใกล้รั้วเป็นซุ้มใหญ่ประดิษฐานเทวรูปอีก 3 ซุ้มซึ่งเป็นเทพท้องถิ่นของชาวอินเดียใต้ ได้แก่[[พระอัยนาร์]] [[พระแม่สัปตริมาติกา|พระซับทระกรรณี]] [[พระแม่เปชายี|พระแม่เปชายี]] พระอัคนีวิรั่น พระเปริยาจี [[พระมาดูไรวีรั่น]] [[พระกัตตราวรายัน]] ถัดเข้าไปข้างในเป็นแผ่นสลักรูปศักดิ์สิทธิ์ ศรียันตรา ซึ่งหันหน้าเข้าหา[[ถนนสีลม]]ถัดเข้าอีกเป็นอาคารสำนักงานของทางวัด
 
== เทศกาลนวราตรี ==
ผู้ใช้นิรนาม