ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| head = [[ประพัฒน์ โพธิวรคุณ|ประพัฒน์ โพธิวรคุณ]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์|รศ.ดรผศ.อิสสรีย์ศิวะ หรรษาจรูญโรจน์วสุนธราภิวัฒก์]]
| เพลง = [[สดุดีราชมงคล]]
| ต้นไม้ = [[บัวสวรรค์|ดอกบัวสวรรค์]]
ผู้ใช้นิรนาม