ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล|child={{#ifeq:{{{embed|}}}|yes|yes}}
{| class="infobox vcard" style="width: 25em; font-size: 90%; text-align: left;"
| bodyclass = vcard
|-
| aboveclass = fn org
| colspan="2" style="background-color: #337777; font-size:120%; color: white; text-align: center;" class="fn org"| '''{{{ชื่อสิ่งก่อสร้าง}}}'''
| headerstyle = background-color:#ededed
|-
| title = {{#ifeq:{{{embed|}}}|yes|'''Hotel details'''}}
{{#if: {{{ชื่อภาษาอื่น|}}}|
| above = {{{building_name|{{{hotel_name|{{{name|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}}}}}}}
{{!}} colspan="2" style="font-size: larger; text-align: center;"{{!}}
| subheader = {{#if:{{{native_building_name|{{{native_name|}}}}}}|<span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}| lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_building_name|{{{native_name}}}}}}</span>}}
'''{{{ชื่อภาษาอื่น}}}'''
 
{{!}}- }}
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{logo|}}}|size={{{logo_size|{{{logo_width|}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1.1|alt={{{logo_alt|}}}}}
{{#if: {{{ภาพ|}}}|
| caption = {{{logo_caption|{{{Logo_caption|}}}}}}
{{!}} colspan="2" style="font-size: smaller; text-align: center;" {{!}} [[ภาพ:{{{ภาพ}}}|250px]]<br>{{{คำบรรยายภาพ|}}}}}
 
|-
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{image_size|{{{image_width|}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1.1|border=yes|alt={{{image_alt|{{{alt|}}}}}}}}
! colspan="2" style="background-color: #EEEEEE; text-align: center;" | ข้อมูลทั่วไป
| caption2 = {{{caption|{{{image_caption|}}}}}}
|-
 
{{#if: {{{ชื่อเดิม|}}}|
| image3 = {{#if:{{{map_type|}}}|<center>{{Location map|{{{map_type|}}}
! '''ชื่อเดิม'''
|alt = {{{map_alt|}}}
{{!}} {{{ชื่อเดิม|}}}}}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| | {{#if:{{{latitude|}}}|{{{latitude}}}|{{{latd|}}}}} }}
|-
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| | {{#if:{{{longitude|}}}|{{{longitude}}}|{{{longd|}}}}} }}
{{#if: {{{สิ่งก่อสร้าง|}}}|
|lat_deg ={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}}| }}
! '''ประเภท'''
|lat_min ={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}}| }}
{{!}} {{{สิ่งก่อสร้าง|}}}}}
|lat_sec ={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}}| }}
|-
|lat_dir ={{#if:{{{latNS|}}}|{{{latNS|}}}| }}
! '''ที่ตั้ง'''
|lon_deg ={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}}| }}
| <span class="label">{{{เมืองที่ตั้ง}}}</span>
|lon_min ={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}}| }}
|-
|lon_sec ={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}}| }}
{{#if: {{{ประเทศที่ตั้ง|}}}|
|lon_dir ={{#if:{{{longEW|}}}|{{{longEW|}}}| }}
! '''ประเทศ'''
|float = center
{{!}} {{{ประเทศที่ตั้ง|}}}}}
|mark = <!-- {{#switch:{{lc:{{{pushpin}}}}}
|-
|bed = Legenda hotel.svg
{{#if:{{{ปีสร้าง|}}}{{{ผู้สร้าง|}}}{{{ปีรื้อ|}}}{{{ปีบูรณะ|}}}{{{ผู้บูรณะ|}}}{{{แบบสถาปัตยกรรม|}}}{{{โครงสร้าง|}}}{{{ขนาด|}}}{{{รายละเอียดอื่น|}}}|<td colspan=2 style="text-align: center; background-color:#EEEEEE">'''การก่อสร้าง'''</td>}}
|green = Green pog.svg
|-
|red|#default = Red pog.svg
{{#if: {{{ปีสร้าง|}}}|
}} -->Red pog.svg
! '''ปีสร้าง'''
|marksize= 7
{{!}} {{{ปีสร้าง|}}}}}
|label = {{{map dot label|{{{map_dot_label|}}}}}}
|- class="note"
|relief = {{{relief|}}}
{{#if: {{{ผู้สร้าง|}}}|
|border = none
! '''ผู้สร้าง'''
|caption = {{{map_caption|<center>Location within {{{map_type}}}</center>}}}
{{!}} {{{ผู้สร้าง|}}}}}
|width = {{{map_size|}}}
|-
}}</center>|<!-- else if map_type is blank
{{#if: {{{ปีรื้อ|}}}|
-->{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map|}}}|size={{{map_size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{map_alt|}}}}}<!-- end if map_type
! '''ปีรื้อ'''
-->}}
{{!}} {{{ปีรื้อ|}}}}}
| caption3 = {{#if:{{{map_type|}}}||{{{map_caption|}}}}}
|- class="note"
 
{{#if: {{{ปีบูรณะ|}}}|
| label1 = ชื่อเดิม
! '''ปีบูรณะ'''
| data1 = {{{former_names|{{{former_name|}}}}}}
{{!}} {{{ปีบูรณะ|}}}}}
| class1 = nickname
|- class="note"
 
{{#if: {{{ผู้บูรณะ|}}}|
| label2 = ทางเลือกชื่อ
! '''ผู้บูรณะ'''
| data2 = {{{alternate_names|{{{alternate_name|}}}}}}
{{!}} {{{ผู้บูรณะ|}}}}}
| class2 = nickname
|- class="note"
 
{{#if: {{{แบบสถาปัตยกรรม|}}}|
| label3 = โซ่โรงแรม
! '''[[สถาปัตยกรรม]]'''
| data3 = {{{hotel_chain|{{{chain|}}}}}}
{{!}} {{{แบบสถาปัตยกรรม|}}}}}
 
|-
| data4 = {{#if:{{{highest_prev|}}}{{{highest_next|}}}{{{highest_start|}}}{{{highest_end|}}}{{{highest_region|}}}|{{Infobox|child=yes|decat=yes|headerstyle=background-color:#ededed;
{{#if: {{{โครงสร้าง|}}}|
| header1 = Record height
! '''โครงสร้าง'''
 
{{!}} {{{โครงสร้าง|}}}}}
| data2 = {{#if:{{{highest_start|}}}{{{highest_end|}}}<!--
|-
-->|สูงที่สุดใน{{#if:{{{highest_region|}}}|{{{highest_region}}}|โลก}}<!--
{{#if: {{{ขนาด|}}}|
--> {{#if:{{both|{{{highest_start|}}}|{{{highest_end|}}}}} <!--
! '''ขนาด'''
-->|จาก{{{highest_start|}}}สู่{{{highest_end|}}}<!--
{{!}} {{{ขนาด|}}}}}
-->|{{#if:{{{highest_start|}}}|ตั้งแต่{{{highest_start}}} }}<!--
|-
-->{{#if:{{{highest_end|}}}|จนกระทั่ง{{{highest_end}}} }}<!--
{{#if: {{{รายละเอียดอื่น|}}}|
-->}}{{ref label|{{{highest_reflabel|talleststatus}}}|I|}}<!--
! '''รายละเอียดอื่น'''
-->}}
{{!}} {{{รายละเอียดอื่น|}}}}}
 
|-
| label3 = นำโดย
{{#if:{{{สถาปนิก|}}}{{{วิศวกร|}}}{{{ผู้ตกแต่งภายใน|}}}{{{สวน|}}}{{{ผู้ออกแบบผู้อื่น|}}}{{{รางวัล|}}}|<td colspan=2 style="text-align: center; background-color:#EEEEEE">'''ผู้ออกแบบ/ตกแต่ง'''</td>}}
| data3 = {{{highest_prev|}}}
|- class="note"
 
{{#if: {{{สถาปนิก|}}}|
| label4 = ค้นพบโดย
! '''[[สถาปนิก]]'''
| data4 = {{{highest_next|}}}
{{!}} {{{สถาปนิก|}}}}}
}} }}
|-
 
{{#if: {{{วิศวกร|}}}|
| header5 = {{#if:{{{status|}}}{{{building_type|}}}{{{architectural_style|}}}{{{style|}}}{{{classification|}}}{{{location|}}}{{{location_town|}}}{{{location_city|}}}{{{location_country|}}}{{{address|}}}{{{latitude|}}}{{{latd|}}}{{{longitude|}}}{{{longd|}}}{{{coordinates|}}}{{{altitude|}}}{{{start_date|}}}{{{construction_start_date|}}}{{{topped-out_date|}}}{{{topped_out_date|}}}{{{est_completion|}}}{{{completion_date|}}}{{{inauguration_date|}}}{{{groundbreaking_date|}}}{{{opening_date|}}}{{{opening|}}}{{{opened|}}}{{{opened_date|}}}{{{renovation_date|}}}{{{closing_date|}}}{{{demolition_date|}}}{{{date_demolished|}}}{{{demolished_date|}}}{{{destruction_date|}}}{{{destroyed|}}}{{{cost|}}}{{{ren_cost|}}}{{{client|}}}{{{owner|}}}{{{governing_body|}}}{{{landlord|}}}{{{management|{{{operator|}}}}}}{{{affiliation|}}}|ข้อมูลทั่วไป}}
! '''[[วิศวกร]]'''
 
{{!}} {{{วิศวกร|}}}}}
| label6 = สถานะ
|-
| class6 = category
{{#if: {{{ผู้ตกแต่งภายใน|}}}|
| data6 = {{#if:{{{status|{{{Status|}}}}}}|{{#switch:{{lc:{{{status|{{{Status|}}}}}}}}
! '''ผู้ตกแต่งภายใน'''
| built | completed | finished
{{!}} {{{ผู้ตกแต่งภายใน|}}}}}
| complete = <span style="color:darkgreen">Complete</span>
|-
| destroyed = <span style="color:#e42328">Destroyed</span>
{{#if: {{{สวน|}}}|
| demolished = <span style="color:black">Demolished</span>
! '''สวน'''
| on hold = <span style="color:purple">On hold</span>
{{!}} {{{สวน|}}}}}
| incomplete | unfinished
|-
| under construction = <span style="color:purple">Under construction</span>
{{#if: {{{ผู้ออกแบบผู้อื่น|}}}|
| cancelled | canceled
! '''ผู้ออกแบบผู้อื่น'''
| never built = <span style="color:red">Never built</span>
{{!}} {{{ผู้ออกแบบผู้อื่น|}}}}}
| topped out
|-
| topped-out = <span>[[เครื่องประดับ]]</span>
{{#if: {{{รางวัล|}}}|
| planned
! '''รางวัล'''
| proposed = <span style="color:orange">ที่เสนอ</span>
{{!}} {{{รางวัล|}}}}}
| approved = <span style="color:orange">ได้รับการอนุมัติ</span>
|-
| #default = {{{status|{{{Status|}}}}}}
{{#if:{{{สิ่งที่น่าสนใจ|}}}{{{พิกัดภูมิศาสตร์|}}}{{{เว็บไซต์|}}}{{{ผู้บริหาร|}}}{{{หมายเหตุ|}}}|<td colspan=2 style="text-align: center; background-color:#EEEEEE">'''ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว'''</td>}}
}}|{{#if:{{{cancelled|}}}{{{canceled|}}}|<span style="color:red">Never built</span>|{{#if:{{{topped_out|}}}|<span>[[Topping out|Topped-out]]</span>}} }} }}
|-
 
{{#if: {{{สิ่งที่น่าสนใจ|}}}|
| label7 = ประเภท
! '''สิ่งที่น่าสนใจ'''
| data7 = {{{building_type|}}}
{{!}} {{{สิ่งที่น่าสนใจ|}}}}}
| class7 = category
|-
 
{{#if: {{{พิกัดภูมิศาสตร์|}}}|
| label8 = รูปแบบสถาปัตยกรรม
! '''[[พิกัดภูมิศาสตร์ |พิกัด]]'''
| data8 = {{{architectural_style|}}}{{{style|}}}
{{!}} {{{พิกัดภูมิศาสตร์|}}}}}
| class8 = category
|-
 
{{#if: {{{เว็บไซต์|}}}|
| label9 = การจัดหมวดหมู่
! '''เว็บไซต์'''
| data9 = {{{classification|}}}
{{!}} {{{เว็บไซต์|}}}}}
| class9 = category
|-
 
{{#if: {{{ผู้บริหาร|}}}|
| class10 = label
! '''ผู้บริหาร'''
| label10 = ที่ตั้ง
{{!}} {{{ผู้บริหาร|}}}}}
| data10 = {{{location|}}}
|-
 
{{#if: {{{หมายเหตุ|}}}|
| label11 = ที่อยู่
! '''หมายเหตุ'''
| data11 = {{{address|}}}
{{!}} {{{หมายเหตุ|}}}}}
 
|-
| label12 = เมืองหรือนคร
|}<noinclude>{{documentation}}</noinclude>
| data12 = {{ifempty|{{{location_town|}}}|{{{location_city|}}}}}
 
| label13 = ประเทศ
| data13 = {{{location_country|}}}
 
| label14 = [[พิกัดภูมิศาสตร์]]
| data14 = {{#if:{{both|{{{latitude|}}}{{{latd|}}}|{{{longitude|}}}{{{longd|}}}}}|
{{Geobox coor|{{#if:{{{latitude|}}}|{{{latitude}}}|{{{latd|}}}}}|{{{latm|}}}|{{{lats|}}}|{{{latNS|}}}|{{#if:{{{longitude|}}}|{{{longitude}}}|{{{longd|}}}}}|{{{longm|}}}|{{{longs|}}}|{{{longEW|}}}|type:landmark{{#if: {{{iso_region|}}}|_region:{{{iso_region}}}|{{#if:{{{location_country|}}}|_region:{{CountryAbbr|{{{location_country}}}|}}|}}}}|{{#if:{{{coordinates_display|}}}|title|μ}}={{{coordinates_display|}}}|format={{{coordinates_format|}}}}}|{{{coordinates|}}}}}
 
| label15 = ความสูงเหนือระดับทะเล
| data15 = {{{altitude|}}}
 
| label16 = ผู้เช่าปัจจุบัน
| data16 = {{{current_tenants|}}}
 
| label17 = ผู้ตั้งชื่อ
| data17 = {{{namesake|}}}
 
| label18 = ที่แหวกแนว
| data18 = {{{groundbreaking_date|}}}
 
| label19 = {{Nowrap|ก่อสร้างตั้งแต่}}
| data19 = {{{start_date|}}}{{{construction_start_date|}}}
 
| label20 = วันที่ใส่เครื่องประดับ
| data20 = {{{topped-out_date|{{{topped_out_date|}}}}}}
 
| rowclass21= note
| label21 = {{#if:{{{est_completion|}}}|Estimated completion|Completed}}
| data21 = {{#if:{{{est_completion|}}}|{{{est_completion}}}|{{{completion_date|}}}}}
 
| label22 = {{#if:{{{inauguration_date|}}}|เปิดตัว|เปิด}}
| data22 = {{ifempty|{{{inauguration_date|}}}|{{{opening_date|}}}|{{{opening|}}}|{{{opened|}}}|{{{opened_date|}}}}}
 
| label23 = ได้รับการปรับปรุง
| data23 = {{{renovation_date|}}}
 
| label24 = วันที่ปิด
| data24 = {{{closing_date|}}}
 
| rowclass25= note
| label25 = {{#if:{{{demolition_date|}}}{{{date_demolished|}}}{{{demolished_date|}}}|Demolished|Destroyed}}
| data25 = {{ifempty|{{{demolition_date|}}}|{{{date_demolished|}}}|{{{demolished_date|}}}|{{{destruction_date|}}}|{{{destroyed|}}}}}
 
| label26 = มูลค่า
| data26 = {{{cost|}}}
 
| label27 = ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
| data27 = {{{ren_cost|}}}
 
| label28 = ผู้รับเหมาก่อสร้าง
| data28 = {{{client|}}}
 
| label29 = เจ้าของ
| data29 = {{{owner|}}}
 
| label30 = {{#if:{{{governing_body|}}}|Governing body|{{#if:{{{landlord|}}}|Landlord|Management}}}}
| data30 = {{#if:{{{governing_body|}}}|{{{governing_body|}}}|{{#if:{{{landlord|}}}|{{{landlord}}}|{{{management|{{{operator|}}}}}}}}}}
 
| label31 = การติดต่อ
| data31 = {{{affiliation|}}}
 
| header32 = {{#if:{{{architectural|}}}{{{tip|}}}{{{antenna_spire|}}}{{{roof|}}}{{{top_floor|}}}{{{observatory|}}}|Height}}
 
| label33 = ความสูง
| data33 = {{{height|}}}
 
| label34 = สถาปัตยกรรม
| data34 = {{{architectural|}}}
 
| label35 = เคล็ดลับ
| data35 = {{{tip|}}}
 
| label36 = ขดลวดเสาอากาศ
| data36 = {{{antenna_spire|}}}
 
| label37 = หลังคา
| data37 = {{{roof|}}}
 
| label38 = ชั้นบนสุด
| data38 = {{{top_floor|}}}
 
| label39 = หอสังเกตการณ์
| data39 = {{{observatory|}}}
 
| header40 = {{#if:{{{structural_system|}}}{{{size|}}}{{{diameter|}}}{{{other_dimensions|}}}{{{floor_count|{{{floors|}}}}}}{{{floor_area|}}}{{{elevator_count|}}}|Technical details}}
 
| label41 = ระบบโครงสร้าง
| data41 = {{{structural_system|}}}
| class41 = category
 
| rowclass42= note
| label42 = ขนาด
| data42 = {{{size|}}}
 
| label43 = เส้นผ่านศูนย์กลาง
| data43 = {{{diameter|}}}
 
| label44 = มิติอื่น ๆ
| data44 = {{{other_dimensions|}}}
 
| label45 = จำนวนชั้น
| data45 = {{{floor_count|{{{floors|}}}}}}
 
| label46 = บริเวณชั้น
| data46 = {{{floor_area|}}}
 
| label47 = ลิฟต์
| data47 = {{{elevator_count|}}}
 
| header48 = {{#if:{{{architect|}}}{{{architecture_firm|}}}{{{developer|}}}{{{engineer|}}}{{{structural_engineer|}}}{{{civil_engineer|}}}{{{other_designers|}}}{{{quantity_surveyor|}}}{{{main_contractor|}}}{{{main_contractors|}}}|การออกแบบและการก่อสร้าง}}
 
| label49 = ผู้ออกแบบ
| data49 = {{{architect|}}}
 
| label50 = บริษัทที่ออกแบบสถาปัตยกรรม
| data50 = {{{architecture_firm|}}}
 
| label51 = ผู้พัฒนา
| data51 = {{{developer|}}}
 
| label52 = ผู้ก่อสร้าง
| data52 = {{{engineer|}}}
 
| label53 = ผู้ก่อสร้างโครงสร้าง
| data53 = {{{structural_engineer|}}}
 
| label54 = บริการผู้ก่อสร้าง
| data54 = {{{services_engineer|}}}
 
| label55 = พลเมืองผู้ก่อสร้าง
| data55 = {{{civil_engineer|}}}
 
| label56 = ผู้ออกแบบอื่นๆ
| data56 = {{{other_designers|}}}
 
| label57 = จำนวนผู้สำรวจ
| data57 = {{{quantity_surveyor|}}}
 
| label58 = ผู้รับเหมาหลัก
| data58 = {{{main_contractor|{{{main_contractors|}}}}}}
 
| rowclass59 = note
| label59 = รางวัล
| data59 = {{{awards|}}}
 
| label60 = กำหนด
| data60 = {{{designations|}}}
 
| header61 = {{#if:{{{ren_architect|}}}{{{ren_firm|}}}{{{ren_engineer|}}}{{{ren_str_engineer|}}}{{{ren_serv_engineer|}}}{{{ren_civ_engineer|}}}{{{ren_oth_designers|}}}{{{ren_qty_surveyor|}}}{{{ren_contractor|}}}{{{ren_awards|}}}|ทีมงานซ่อมแซม}}
 
| rowclass62 = note
| label62 = สถาปนิก
| data62 = {{{ren_architect|}}}
 
| label63 = บริษัทที่ซ่อมแซม
| data63 = {{{ren_firm|}}}
 
| label64 = ผู้ก่อสร้าง
| data64 = {{{ren_engineer|}}}
 
| label65 = ผู้ก่อสร้างโครงสร้าง
| data65 = {{{ren_str_engineer|}}}
 
| label66 = บริการผู้ก่อสร้าง
| data66 = {{{ren_serv_engineer|}}}
 
| label67 = ผู้ก่อสร้างโยธา
| data67 = {{{ren_civ_engineer|}}}
 
| label68 = ผู้ออกแบบอื่น ๆ
| data68 = {{{ren_oth_designers|}}}
 
| label69 = จำนวนผู้สำรวจ
| data69 = {{{ren_qty_surveyor|}}}
 
| label70 = ผู้รับเหมาหลัก
| data70 = {{{ren_contractor|}}}
 
| rowclass71 = note
| label71 = รางวัล
| data71 = {{{ren_awards|}}}
 
| header72 = {{#if:{{{seating_type|}}}{{{capacity|{{{seating_capacity|}}}}}}{{{number_of_stores|}}}{{{number_of_anchors|}}}{{{unit_count|}}}{{{number_of_units|}}}{{{number_of_rooms|}}}{{{room_count|}}}{{{rooms|}}}{{{number_of_suites|}}}{{{suite_count|}}}{{{suites|}}}{{{number_of_restaurants|}}}{{{number_of_bars|{{{number_of_Bars|}}}}}}{{{facilities|}}}{{{parking|}}}|Other information}}
 
| label73 = ประเภทที่ตั้ง
| data73 = {{{seating_type|}}}
 
| label74 = ความจุที่ตั้ง
| data74 = {{{capacity|{{{seating_capacity|}}}}}}
 
| label75 = จำนวนร้านค้า
| data75 = {{{number_of_stores|}}}
 
| label76 = จำนวนจุดยึด
| data76 = {{{number_of_anchors|}}}
 
| label77 = จำนวนของ{{#if:{{{unit_count|}}}{{{number_of_units|}}}|units|rooms}}
| data77 = {{ifempty|{{{unit_count|}}}|{{{number_of_units|}}}|{{{number_of_rooms|}}}|{{{room_count|}}}|{{{rooms|}}}}}
 
| label78 = จำนวนห้องสวีท
| data78 = {{ifempty|{{{number_of_suites|}}}|{{{suite_count|}}}|{{{suites|}}}}}
 
| label79 = จำนวนร้านอาหาร
| data79 = {{{number_of_restaurants|}}}
 
| label80 = จำนวนบาร์
| data80 = {{{number_of_bars|{{{number_of_Bars|}}}}}}
 
| label81 = สิ่งอำนวยความสะดวก
| data81 = {{{facilities|{{{Facilities|}}}}}}
 
| label82 = ที่จอดรถ
| data82 = {{{parking|}}}
 
| header83 = {{#if:{{{website|}}}{{{url|}}}|Website}}
| data84 = {{#if:{{{website|}}}|{{{website}}}|{{{url|}}}}}
 
| data85 = {{{nrhp|{{{embedded|}}}}}}
 
| header86 = {{#if:{{{references|}}}|References}}
 
| data87 = {{{references|}}}
 
| belowstyle = {{{belowstyle|}}}
| below = {{{footnotes|}}}
}}{{#ifeq:{{{1|μ}}}|μ||[[Category:Building using deprecated parameters|σ{{PAGENAME}}]]}}<noinclude>{{คู่มือการใช้งาน}}</noinclude>
1,464

การแก้ไข