ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{Main|ความสมบูรณ์ของชีวิต}}
“อะไรที่บุคคลเป็นได้ เขาต้องเป็น” (“What a man can be, he must be.”)<ref>Maslow, Abraham. Motivation and personality. Harper and Row New York, New York 1954 pg 91</ref> เป็นคำกล่าวของมาสโลว์ที่สรุปความหมายของความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตไว้
ความต้องการนี้ เกี่ยวกับ ศักยภาพสูงสุดของบุคคล และ การตระหนักถึงศักยภาพนั้น มาสโลว์อธิบายว่านี้คือความต้องการที่ปรารถนาจะเป็นมากกว่าที่่ที่เขาเป็นอยู่ เป็นความปรารถนาที่จะเป็นทุกๆอย่างที่เขาจะสามารถเป็นได้<ref>Maslow, Abraham. Motivation and personality. Harper and Row New York, New York 1954 pg 92</ref>
 
เพื่อที่จะเข้าใจความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตได้ บุคคลจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการอื่นๆ (กายภาพ ความปลอดภัย ความรัก ความเคารพนับถือ) อย่างดีแล้วก่อน
* [http://webspace.ship.edu/cgboer/maslow.html Abraham Maslow] by C George Boheree
 
{{โครง}}
 
[[หมวดหมู่:จิตวิทยา]]
[[หมวดหมู่:สังคมวิทยา]]
[[หมวดหมู่:ปรัชญา]]
{{โครง}}
 
[[it:Bisogno#La piramide di Maslow]]
393,742

การแก้ไข