ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[Fileไฟล์:Muhammad Ali NYWTS.jpg|thumb|ช่วง[[สงครามเวียดนาม]] [[มูฮัมหมัด อาลี]]ปฏิเสธ[[การเกณฑ์ทหาร]]ใน[[สหรัฐอเมริกา]]ด้วยเหตุผลทางศาสนา]]
 
'''ผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม'''<ref>{{Cite RIT-EU | 1 = [[สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์]] | 2 = [[ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม]] และคณะ | 3 = http://www.royin.go.th/upload/297/FileUpload/952_5600.pdf | 4 = 3 | 5 = 1 (อักษร A-B) | 6 = 974-9588-25-8 | 7 = 137 | 8 = | 9 = 2547 }}</ref> ({{lang-en|conscientious objector}}) คือ ปัจเจกชนที่ใช้สิทธิ์[[คัดค้านการเกณฑ์ทหาร]]<ref>On July 30, 1993, explicit clarification of the [[International Covenant on Civil and Political Rights]] Article 18 was made in the [[United Nations]] [[Human Rights Committee]] general comment 22, Para. 11: {{cite web|url=http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/IstandardsI3k.aspx|title=Special Rapporteur on freedom of religion or belief. Framework for communications. Conscientious Objection |publisher=Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights|accessdate=2012-05-07}}</ref> ด้วยเหตุแห่งเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม หรือศาสนา<ref>{{cite web|url=http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm|title=International Covenant on Civil and Political Rights; See Article 18|publisher=Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights|accessdate=2008-05-15}}</ref>
417,867

การแก้ไข