ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรแห่งมนุษย์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[ชาวนูเมนอร์]] ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งของมนุษย์ ครั้งหนึ่งเหล่าบรรพบุรุษชาวนูเมนอร์ได้ทำการต่อสู้กับจอมมาร[[มอร์กอธ]]และเหล่าสมุนในมหาสงครามแห่งยุค ([[:en:war_of_wrath|War of Wrath]]) ซึ่งเป็นช่วงปลาย[[ยุคที่หนึ่งแห่งอาร์ดา]] เหล่าเทพวาลาจึงประทานพรให้ชาวนูเมนอร์มีอายุยืนยาวกว่าคนทั่วไปสามเท่าและมีอิสระที่จะตายเมื่อต้องการก่อนที่จะแก่ตัวลงและต้องทนทุกข์ทรมานกับความชรา ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากกษัตริย์[[อารากอร์น|เอเลสซาร์]] ซึ่งเลือกที่จะตายและจากไปอย่างสงบก่อนที่จะหมดอายุขัย
 
ความกลัวต่อความตายก่อตัวขึ้นในยุคหลัง ๆ บนแผ่นดินนูเมนอร์ เนื่องจากเหล่ากษัตรย์นูเมนอร์กษัตริย์นูเมนอร์เริ่มมีความรู้สึกว่าอายุขัยที่ยืนยาวกว่าคนปกตินั้นไม่เพียงพอ ความรู้สึกเหล่านี้สั่งสมจนถึงขีดสุดในยุคสมัยของกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์นูเมนอร์คือ [[:en:Ar-Pharazôn|Ar-Pharazôn]] ซึ่งได้สร้างกองเรือขนาดใหญ่เพื่อจะไปยึดเอาแผ่นดิน[[วาลินอร์]] ([[:en:Valinor|Valinor]]) จากเหล่าเทพมาเป็นของตน ด้วยความเชื่อผิด ๆ ว่าดินแดนนี้คือที่บรรจุความลับแห่งการเป็นอมตะไว้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้าม เพราะเหล่าเทพวาลาร์ได้ลงโทษทำให้แผ่นดินดูเมนอร์จมกลับลงไปในทะเลดังเดิม
 
== อ้างอิง ==
417,867

การแก้ไข