ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|สังกัด = มหานิกาย
|วุฒิ =
|ตำแหน่ง = สกลมหาสังฆปริณายก
}}
 
'''สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)''' ทรงเป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]]พระองค์ที่ 5 แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]] สถิต ณ [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2365]] ดำรงตำแหน่ง 20 พรรษาสิ้นพระชนม์ เมื่อปี [[พ.ศ. 2395]] มีพระชนมายุได้ 81 พรรษา
 
พระประวัติในตอนต้นไม่พบรายละเอียด มีแต่เพียงว่าประสูติในรัชสมัย[[พระเจ้าเอกทัศน์สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์]] แห่ง[[กรุงศรีอยุธยา]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2304]] ได้เป็นที่ "พระเทพโมลี" อยู่ที่วัดหงส์ ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]] และได้เป็นที่ "พระพรหมมุนี" ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] ต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นที่ "[[พระพิมลธรรม]]" เมื่อปี พ.ศ. 2359 ต่อมาได้เลื่อนเป็น "[[สมเด็จพระวันรัต|สมเด็จพระพนรัตน์]]" ในรัชกาลเดียวกัน ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายที่สถิต ณ [[วัดมหาธาตุ]] เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ซึ่งผนวชเมื่อปี [[พ.ศ. 2367]]
 
ในช่วงปลายสมัยของสมเด็จพระสังฆราช ได้มีการชำระความ[[พระสงฆ์]]ที่ประพฤติอนาจารครั้งใหญ่ ได้ตัวมาชำระสึกเสียจำนวนมาก ประมาณถึง 500 รูปเศษ ที่หนีไปก็มีจำนวนมาก และพระราชาคณะก็เป็น ปาราชิกหลายรูป นับเป็นการชำระสะสางอลัชชีในคณะสงฆ์ครั้งใหญ่ที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของคณะสงฆ์ในยุคนั้น และในขณะเดียวกัน ก็แสดงให้เห็นถึงความเอาพระทัยใส่ในการคณะสงฆ์ของ[[พระมหากษัตริย์]]อย่างจริงจัง
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์}}
 
{{เรียงลำดับ|อริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)}}
{{ประสูติปี|2304}}{{สิ้นพระชนม์ปี|2385}}
 
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์|ด่อน]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (ธรรมยุติกนิกาย)]]
[[หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวไทย]]
{{โครงชีวประวัติ}}