ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บึงละหาน"

 
=== ปลา ===
บึงละหานมีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่และมีน้ำตลอดทั้งปี ทำให้ปลาสามารถอาศัยและขยายพันธุ์ได้ดี พบปลาอย่างน้อย 25 ชนิด '''ชนิดที่อยู่ในสภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์''' ได้แก่ ปลาดุกด้าน '''ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน''' พบ 9 ชนิด '''ปลาในวงศ์ปลาหมอ''' พบ 3 ชนิด '''ปลาเศรษฐกิจ''' ได้แก่ ปลาสลาด ปลาสูบจุด ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลาสร้อยนกเขา ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาช่อน
 
=== พืช ===
83

การแก้ไข