ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รูปแบบการดำเนินชีวิต"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ในวงการ[[ธุรกิจ]] "รูปแบบการดำเนินชีวิต" จะช่วยให้การโฆษณาและการทำตลาด สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เหมาะสม โดยการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะเข้ากับแต่ละรูปแบบ รวมถึงใช้ในสังเคราะห์วิธีที่ใช้การกระตุ้นความต้องการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
 
รูปแบบการดำเนินชีวิตจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยเช่น อุปนิสัย ทัศนคติ รสนิยม ค่านิยมทางศีลธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ (มั่วมา)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม