ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| ชื่อไทย = เครื่องราชอิสริยาภรณ์อรหสมบัติ
| ชื่อในภาษาแม่ = 瑞宝章
| ภาพ = [[Fileไฟล์:Sacred Treasure Star.jpg|18opx]]
| อักษรย่อ =
| ประเทศ = {{flagicon|Japan}} [[ญี่ปุ่น]]
!width=50% valign=center align=center|
|-
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2WW2) 1Class1Class BAR.svg|100px100px|center]]
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho 1Class1Class BAR.svg|100px100px|center]]
!width=50% |瑞宝大綬章 <br /><small>ซูโฮไดจูโช<small> (ชั้น 1, สายสะพาย)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2WW2) 2Class2Class BAR.svg|100px100px|center]]
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho 2Class2Class BAR.svg|100px100px|center]]
!width=50% |瑞宝重光章<br /><small>ซูโฮจูโกโช<small> (ชั้น 2)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2WW2) 3Class3Class BAR.svg|100px100px|center]]
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho 3Class3Class BAR.svg|100px100px|center]]
!width=50% |瑞宝中綬章<br /><small>ซูโฮชูจุโช<small> (ชั้น 3)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2WW2) 4Class4Class BAR.svg|100px100px|center]]
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho 4Class4Class BAR.svg|100px100px|center]]
!width=50% |瑞宝小綬章<br /><small>ซูโฮโชจุโช<small> (ชั้น 4)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2WW2) 5Class5Class BAR.svg|100px100px|center]]
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho 5Class5Class BAR.svg|100px100px|center]]
!width=50% |瑞宝双光章<br /><small>ซูโฮโซโกโช<small> (ชั้น 5)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2WW2) 6Class6Class BAR.svg|100px100px|center]]
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho 6Class6Class BAR.svg|100px100px|center]]
!width=50% |瑞宝単光章<br /><small>ซูโฮตันโกโช<small> (ชั้น 6)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2WW2) 7Class7Class BAR.svg|100px100px|center]]
|
!width=50% |เหรียญทองเมจิ (ชั้น 7) (ถูกยกเลิก)
|-
|width=25% valign=center align=center|[[Imageไฟล์:JPN Zuiho-sho (WW2WW2) 8Class8Class BAR.svg|100px100px|center]]
|
!width=50% |เหรียญเงินเมจิ (ชั้น 8) (ถูกยกเลิก)
 
{{เครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น}}
{{โครงอิสริยาภรณ์}}
[[หมวดหมู่:เครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น]]
{{โครงอิสริยาภรณ์}}
417,867

การแก้ไข