ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรพรรณ ฟูตระกูล"

ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย
(category)
(ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย)
{{วิกิประเทศไทย}}
'''ผศ. ดร. พรพรรณ ฟูตระกูล''' ([[27 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2492]] —) เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] มีผลงานวิจัยที่เน้นเรื่องท้องถิ่น เช่น ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทยที่สัมพันธ์กับชื่อเรียกสถานที่นั้น ๆ นับว่าเป็นนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม ที่สำคัญยิ่งคนหนึ่ง
 
380,773

การแก้ไข