ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกออร์เก เกออร์กีอู-เดฌ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
บรรทัด 10:
| order = [[เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์โรมาเนีย]]
| term_start = 1944
| term_end = 1954<br/>1955 &ndash;- March 19, 1965
| predecessor = [[Ștefan Foriș]] (1944)<br/>[[Gheorghe Apostol]] (1955)
| successor = [[Gheorghe Apostol]] (1954)<br/>[[นิโคไล เชาเชสกู]] (1965)
432,704

การแก้ไข