ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== โรงเรียนเอกชน สช.==
* [[โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์]][[อำเภอหล่มสัก]]
* [[โรงเรียนเมตตาวิทยา]] [[อำเภอหล่มสัก]]
* [[โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์]] [[อำเภอเมืองเพชรบูรณ์]]
* [[โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก]][[อำเภอหล่มสัก]]
* [[โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา]][[อำเภอหล่มสัก]]
 
* [[โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์]][[อำเภอหล่มสัก]]
 
{{โครงส่วน}}
ผู้ใช้นิรนาม