ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระครูสมุทรธรรมสุนทร (สุด สิริธโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
==พระอาจารย์ของหลวงพ่อสุด==
ตอนที่ท่านไปศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาและวิชาอาคมในที่ต่างๆ จากพระอาจารย์หลายท่าน อาทิ
::หลวงปู่เม้า วัดกลางพนมไพร(วัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน)
::หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
::หลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อม เป็นต้น
40

การแก้ไข