ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไตรปิฎกภาษาทิเบต"

== องค์ประกอบของเตนจูร์ ==
 
จากแม่พิมพ์ของวัดเดเก ปาร์คัง พบว่า เตนจูร์ประกอบไปด้วย คัมภีร์ต่างๆ 213 เล่ม แบ่งออกเป็น 17 ส่วนหลัก รวบรวมเอาอรรคถกาอรรถกา ฎีกา คันถี ปกรณ์วิเศษ และสรรพศาสตร์ต่างๆ จำนวน 3,354 เรื่อง เป็นผลงานของพระคันถรจนาจารย์ 700 ท่าน รวมทั้งสิ้น 64,200 หน้าสมุดทิเบต ดังต่อไปนี้
 
#
#
# '''วิศววิทยา –''' ว่าด้วยความรู้เบ็ดเตล็ด <ref>The listing of scripture</ref>
 
 
== พระไตรปิฎกทิเบตฉบับต่างๆ ==
ผู้ใช้นิรนาม