ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฌาน"

เพิ่มขึ้น 75 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
แต่โดยทั่วไป เมื่อกล่าวถึงประเภทของฌาน มักแบ่งฌานออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ
# '''[[รูปฌาน]]''' 4 ฌานมีรูปธรรมเป็นอารมณ์ ฌานที่เป็นรูปาวจร ได้แก่
:# ปฐมฌาน ( ฌานที่ 1 ) ประกอบด้วย วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา (ขณิกสมาธิ)
:# ทุติฌานยฌาน ( ฌานที่ 2 ) ประกอบด้วย ปิติ สุข เอกัคคตา
:# ตติฌานตติยฌาน ( ฌานที่ 3 ) ประกอบด้วย สุข เอกัคคตา
:# จตุตฌานจตุตถฌาน ( ฌานที่ 4) ประกอบด้วย อุเบกขา เอกัคคตา ( อัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิ )
# '''[[อรูปฌาน]]''' 4 ฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ ฌานที่เป็นอรูปาวจร ได้แก่
:# อากาสานัญจายตนะ
:# วิญญาณัญจายตนะ
:# อากิญจัญญายตนะ
:# เนวสัญญานาสัญญายตนะ (อัปปนาสมาธิ)
 
เมื่อกล่าวสั้นๆ ว่า " ฌาน 4" จะหมายถึง รูปฌาน 4 และเมื่อกล่าวสั้นๆ ว่า "ฌาน 8" จะหมายถึง รูปฌาน 4 กับ อรูปฌาน 4
2

การแก้ไข