ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ"

{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 7 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 8 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 9 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 21 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 22 ของไทย}}
18,135

การแก้ไข