ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รีไรต์}}
{{Infobox Person
[[ไฟล์:__375948| 441151995908538name 1869342513 n.jpg__|thumb|__ = ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ__]]
'''ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ''' ปัจจุบันดำรงแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) <ref>www.nrct.go.th</ref>
| image = ไฟล์:__375948 441151995908538 1869342513 n.jpg__|thumb
| caption =
| birth_date =
| birth_place =
| death_date =
| residence =
| nationality = ไทย
| known_for = เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
| employer =
| occupation =
| height =
| term =
| parents =
| relatives =
| signature =
| website =
| footnotes =
}}
 
'''ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ''' ปัจจุบันดำรงแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) <ref>www.nrct.go.th</ref>
 
== ภูมิลำเนาและประวัติการศึกษา ==
 
เป็นคนกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา
และ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] (รุ่นที่ 34) สำเร็จแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จาก[[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] โดยเข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2516
จบแล้วเข้าเป็นอาจารย์ด้านกายวิภาคศาสตร์อยู่ 2 ปี ก่อนเบนเข็มมาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป
และกุมารศัลยศาสตร์ และได้รับทุนบริติชเคาน์ซิลกับทุนไชน่าเมดิคอลบอร์ด
== ชีวิตครอบครัว ==
 
''สมรสกับแพทย์หญิง กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ'' มีบุตรชาย 2 คน
คือ นายแพทย์ ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรสาสตร์อายุรศาสตร์ และโรคระบบทางเดินอาหาร
และนายภาวิชญ์ จิตต์มิตรภาพ กำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />
 
 
แล้วกลับมารับราชการต่อที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นผู้บุกเบิกวิธีการผ่าตัดใหม่ ๆ ในเด็ก และทารกของประเทศไทยจน
ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เมื่ออายุ 39 ปี
จากนั้นเริ่มเข้าสู่แวดวงบริหารการศึกษา เป็นรองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดีจนถึงรองอธิการบดี ด้านการวิจัยและวิรัชกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2539 – 2552) ในขณะเดียวกันก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐม พยาบาล และสุขภาพของสภากาชาดไทย (ปี 2545 – 2552)
ผู้ใช้นิรนาม