ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาปัตยกรรมตระกูลชิคาโก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(format)
'''ชิคาโก สคูล''' (Chicago School) หรือ '''สถาปัตยกรรมแบบชิคาโก''' เป็นกลุ่มสถาปนิกหัวก้าวหน้าในเมืองชิคาโก ที่มีอุดมการณ์ และปรัชญาสถาปัตยกรรมในแนวเดียวกัน อยู่ในช่วงปลาย[[คริสต์ศตวรรษที่ 19]] ถึงต้น[[คริสต์ศตวรรษที่ 20]] ผลงานของกลุ่ม[[สถาปนิก]]เหล่านี้ ได้นำความก้าวหน้ามาสู่วงการสถาปัตยกรรมในยุคต่อๆ มาเป็นอย่างมาก
 
ด้วยความเจริญเติบโตของเมืองใน[[ยุคอุตสาหกรรม]]เฟื่องฟู อาคารที่เกิดขึ้นในเมือง[[ชิคาโก]]ต้องการส่วนมากเป็นอาคารเพื่อการพาณิชย์ระฟ้า และอาคารสำนักงาน(Skyscrapers) เพื่อความต้องการของเมือง อาคารระฟ้าของกลุ่มชิคาโกสคูลจึงเกิดขึ้นมากมาย รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมจึงสามารถตอบสนองการใช้งานของอาคารได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น อาคารสรรพสินค้า หรืออาคารสำนักงาน ที่ดูเหมือนไม่ว่าจะไม่เหมาะกับเป็นการใช้ระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนัก (wall-Bearing) แบบเดิมสักเท่าไหร่ สถาปนิกจึงได้ร่วมมือกับวิศวกรถ่ายน้ำหนัก (WilliamPost Leand Baron JennyLintel) นำเอาเทคนิควิทยาการการก่อสร้างที่ก้าวหน้าต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับอาคารใหม่ๆ ในเมืองชิคาโกจึงเกิดระบบการก่อสร้างที่เรียกว่า "Skeleton Construction"
 
สถาปนิกกลุ่มนี้ยังได้ร่วมมือกับวิศวกร (สถาปนิก และวิศวกรได้ร่วมมือกันเป็นครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 19) นำเอาเทคนิควิทยาการการก่อสร้างที่ก้าวหน้าต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับอาคารใหม่ๆ ในเมืองชิคาโก ลักษณะดังกล่าวทำให้ชิคาโกมีความแตกต่างจากเมืองอื่นๆ อย่างมาก
Skeleton Construction เป็นระบบการถ่ายน้ำหนักของอาคารลงมาตามจุดโครงสร้างของอาคารตลอดจนถึงฐานราก เหมาะกับอาคารสูง และยังสามารถเจาะช่องเปิดได้กว้างมากอีกด้วย อาคารหลังแรกที่ใช้ระบบการก่อสร้างนี้คือ อาคารโฮมอินชัวแรนส์ (The Home Insurance Building)
 
[[Category:สถาปัตยกรรม]]
25

การแก้ไข