ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเกาหลีเหนือ"

ย้อนการแก้ไขที่ 5122643 สร้างโดย 101.109.82.142 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 5122643 สร้างโดย 101.109.82.142 (พูดคุย))
 
==== ความตกลงการบิน ====
เมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536 ประเทศไทยและเกาหลีเหนือได้ทำความตกลงการบินระหว่างกัน โดยสายการบิน [[Air Koryo]] ของเกาหลีเหนือ ได้เริ่มทำการบินจากกรุง[[เปียงยาง]]มาประเทศไทยแล้วระยะหนึ่ง (เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ [[15 เมษายน 2536]]) และได้ระงับเที่ยวบินไว้ระยะหนึ่ง เพราะมีผู้โดยสารน้อย โดยเกาหลีเหนืออ้างว่าสาเหตุที่ไม่มีผู้โดยสารเพราะปัญหาความไม่สะดวกเกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตราให้แก่[[ชาวเกาหลีเหนือ]]ที่เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งไม่สามารถรับการตรวจลงตราที่[[ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ]] ได้ แต่ยังต้องไปขอรับการตรวจลงตราที่[[สถานเอกอัครราชทูต]] ณ กรุง[[ปักกิ่ง]] ที่ผ่านมา เกาหลีเหนือได้เปิดเส้นทางบินไปกลับ เปียงยาง - [[มาเก๊า]] - กรุงเทพฯ โดยบินสัปดาห์ละ 1 เที่ยว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 ได้ขยายเป็นสัปดาห์ละ 2 เที่ยว แต่ต่อมาได้ลดลงเป็นสัปดาห์ละ 1 เที่ยวเหมือนเดิม เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารมีไม่มากพอ ปัจจุบันเนื่องจากมีผู้โดยสารน้อยมาก สายการบิน [[Air Koryo]] จึงทำการบินเส้นทาง[[เปียงยาง]] - กรุงเทพฯ - [[เปียงยาง]] เพียงเดือนละ 1 เที่ยวเท่านั้นเอง
 
==== ความร่วมมือทางทหาร ====
5,912

การแก้ไข