ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮุ่ยเหนิง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
เร้น←เล้น
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เร้น←เล้น)
หลังจากนั้นไป ผลจะปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติ"
 
และเมื่อมีคำถามในเรื่องการถ่ายทอดธรรมอันเล้นลับเร้นลับที่ว่าไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามที่อนุตรธรรมกล่าวอ้าง ก็ได้กล่าวถึงในที่ประชุมก่อนเว่ยหล่างมรณภาพเช่นกัน ใจความว่า
 
ที่ประชุมถามว่า "ใครครับ พระคุณท่าน ที่ท่านได้ถ่ายทอดขุมกำเนิดแห่งดวงตาของธรรมแท้?"
พระสังฆปริณายกตอบว่า "มนุษย์ในหลักธรรมย่อมได้รับ และบรรดาผู้ซึ่งหลุดพ้นแล้วจากความคิดเห็นอันเฉียบขาด ย่อมเข้าใจ"
 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าธรรมนั้นมิใช่สิ่งเล้นเร้นรับอันใดเลย
 
{{เกิดปี|1181}}
ผู้ใช้นิรนาม