ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพเรือไทย"

| rowspan="4" | {{CHN}}
| rowspan="4" | 4
| [[เรือหลวงเจ้าพระยา|เอชทีเอ็มเอส เจ้าพระยา]] || 1991 ||
|-
| [[เรือหลวงบางกะปง|เอชทีเอ็มเอส บางกะปง]] || 1991 ||
|-
| [[เรือหลวงกระบุรี|เอชทีเอ็มเอส กระบุรี]] || 1992 ||
|-
| [[เรือหลวงสายบุรี|เอชทีเอ็มเอส สายบุรี]] || 1992 ||
|-
|[[เรือชั้นมกุฎราชกุมาร]]
ผู้ใช้นิรนาม