ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุบไล ข่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(move template)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
กุบไลข่านเป็นพระราชนัดดาในจักรพรรดิ[[เจงกีส ข่าน]] พระองค์ขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่ง[[จักรวรรดิมองโกล]]เมื่อ [[พ.ศ. 1803]] (ค.ศ. 1260) และสถาปนาราชวงศ์หยวนเมื่อ [[พ.ศ. 1822]] (ค.ศ. 1279)
 
จักรวรรดิมองโกลที่เจงกีสข่านสร้างไว้ขึ้นถึงจุดสูงสุดในสมัยของกุบไล ข่าน เมื่อกุบไล ข่านสามารถเอาชนะ[[ราชวงศ์ซ้องซ่ง]]ของจีน และยึดครองกรุง[[ปักกิ่ง]] ปกครองประเทศจีน กุบไลข่านยังตีได้ดินแดน[[ต้าหลี่]] (Dali - ใน[[มณฑลยูนนาน]]ในปัจจุบัน) และเกาหลี นอกจากนี้ยังได้พยายามยึดครอง[[ประเทศญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]], [[ประเทศพม่า|พม่า]], [[ประเทศเวียดนาม|เวียดนาม]] และ[[ประเทศอินโดนีเซีย|อินโดนีเซีย]] แต่ไม่ประสบความสำเร็จ
 
ในยุคสมัยของกุบไล ข่าน มีนักเดินทางชาวตะวันตกมากมายเดินทางมาถึงดินแดนจีนของกุบไล ข่าน นักเดินทางที่มีชื่อเสียงคือ [[มาร์โคโปโล]]
12,974

การแก้ไข