ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรเกียรติ์ เสถียรไทย"

 
=== ต่างประเทศ ===
* [[ไฟล์:SWE_Order_of_the_Polar_Star_(after_1975)_-_Commander_Grand_Cross_BAR.png|80px]] [[พ.ศ. 2546]] - เครื่องราชอิสริยาภรณ์นอร์ดสท์ยาร์นีออร์เด็น ชั้นสูงสุด จาก[[สวีเดน]]
* [[ไฟล์:Order_of_the_Polar_Star_-_Ribbon_bar.svg|80px]] [[พ.ศ. 2546]] - The Royal Order of the Polar Star ขั้นสูงสุด
* [[ไฟล์:NLD_Order_of_Orange-Nassau_-_Knight_Grand_Cross_BAR.png|80px]] [[พ.ศ. 2547]] - Order of Orangeเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออเรนจ์-Nassauนัสเซา ขั้นชั้นสูงสุด จาก[[เนเธอร์แลนด์]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม