ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ"

 
{{เกิดปี|2436}}{{ตายปี|2513}}
[[หมวดหมู่:ทหารบกชาวไทย]]
 
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร]]
[[หมวดหมู่:พรรคเสรีมนังคศิลา]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:ทหารบกชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกคณะราษฎร]]
18,141

การแก้ไข