ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พื้นที่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สูตรคำนวณหาพื้นที่ของรูปร่างพื้นฐานหลายสูตรเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น [[รูปสามเหลี่ยม]] [[รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก]] [[รูปวงกลม]] เป็นต้น จากการใช้สูตรเหล่านี้ พื้นที่ของ[[รูปหลายเหลี่ยม]]ใด ๆ สามารถหาได้จาก[[โครงข่ายสามเหลี่ยมของรูปหลายเหลี่ยม|การแบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยม]] <ref name=bkos>{{Cite book |author1=Mark de Berg |author2=Marc van Kreveld |author3=Mark Overmars |author3-link=Mark Overmars |author4=Otfried Schwarzkopf |year=2000 |title=Computational Geometry |publisher=[[Springer-Verlag]] |edition=2nd revised |isbn=3-540-65620-0 |chapter=Chapter 3: Polygon Triangulation |pages=45–61 |postscript=}}</ref> ส่วนรูปร่างที่มีขอบเขตเป็นเส้นโค้งมักจะคำนวณพื้นที่ได้ด้วย[[แคลคูลัส]] (calculus) <ref>{{cite book|first=Carl B. |last=Boyer |authorlink=Carl Benjamin Boyer |title=A History of the Calculus and Its Conceptual Development |publisher=Dover |year=1959 |isbn=0-486-60509-4}}</ref>
 
สำหรับรูปร่างทรงตันอย่างเช่น[[ทรงกลม]] [[ทรงกรวย]] หรือ[[ทรงกระบอก]] พื้นที่บนผิวรอบนอกของรูปทรงเหล่านี้เรียกว่า [[พื้นที่ผิว]] <ref name=MathWorld/><ref name=MathWorldSurfaceArea>{{cite web|url=http://mathworld.wolfram.com/SurfaceArea.html|title=Surface Area|publisher=[[Wolfram MathWorld]]|author=[[Eric W. Weisstein]]|accessdate=3 July 2012}}</ref> สูตรการหาคำนวณพื้นที่ผิวของรูปทรงพื้นฐานต่าง ๆ สามารถคำนวณหาได้ตั้งแต่[[คณิตศาสตร์แบบกรีก|ยุคกรีกโบราณ]] แต่การหาพื้นที่ผิวของรูปทรงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นต้องใช้[[แคลคูลัสหลายตัวแปร]] (multivariable calculus)
 
== อ้างอิง ==
130,281

การแก้ไข