ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัฏจักรของหิน"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
=== การเปลี่ยนแปลงเป็นหินอัคนี ===
เมื่อหินได้จมตัวลงสู่ใต้ผิวโลกจะเกิดการหลอมละลายกลายเป็นหินหนืด เมื่อปัจจัยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเกิดการเย็นตัวของระบบ [[หินหนืด]]จะเกิดการเย็นตัวอย่างช้า ๆ กลายเป็นหินอัคนีบาดาล ได้เนื้อหินเป็นผลึกหยาบ หรือถ้าหากหินหนืดมีการแทรกดันออกมานอกผิวโลก (หินหนืดที่ปะทุออกมานอกผิวโลกว่า ลาวา) จะเกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วเกิดเป็นหินอัคนีพุ เนื้อหินที่ได้จะมีผลึกที่ละเอียด หรือในบางครั้งหากมีการเย็นตัวอย่างรวดเร็วมากจะได้เนื้อหินเป็นเนื้อแก้ว เช่น หินออบซิเดียน หินทุกชนิดทั้งหินอัคนี หินตะกอน และหินแปรสามารถหลอมละลายกลายเป็นหินหนืดและกลายเป็นหินอัคนีได้ทั้งสิ้น
(เมสซี่)
 
=== การเปลี่ยนแปลงเป็นหินแปร ===
หินที่อยู่ในระบบที่มีความดันและอุณหภูมิสูงสามารถเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีกลายเป็นหินที่ต่างจากเดิมเป็นหินแปร ประเภทของการแปรสภาพแบ่งเป็น ''1) การแปรสภาพแบบไพศาล'' เป็นการแปรสภาพที่ส่งผลเป็นบริเวณกว้าง มักจะสัมพันธ์กับการก่อแนวเทือกเขา หินแปรเหล่านี้มักจะแสดงแถบที่มีความแตกต่างกันของแร่และสีเป็นริ้วขนาน (foliation) ''2) การแปรสภาพแบบสัมผัส'' เป็นการแปรสภาพเนื่องจากมีกระเปาะหินหนืดแทรกดันเข้ามาสัมผัสหินบริเวณนั้นและหินบริเวณนั้นได้รับความร้อนจากหินหนืด อุณหภูมิจึงสูงขึ้นมากจากปกติจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของแร่และตกผลึกเป็นแร่ใหม่ ซึ่งหินทุกชนิดสามารถเปลี่ยนกลายเป็นหินแปรได้เช่นกัน
ผู้ใช้นิรนาม