ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำสรรพนาม"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(อ่านผิดแล้ว)
 
 
6.ประพันธรรพนาม หรือ สรรพนามเชื่องเชื่อมประโยค จะมีคำว่า ที่ ซึ่ง อัน ทำหน้าที่แทนคำนามข้างหน้า และเชื่อมคำนามนั้นกับประโยคที่ตามมา เช่น ฉันกินขนมที่คุณแม่ซื้อให้ เพชรที่สวยงามย่อมมีราคาสูง
*คำว่า ใคร ไหน อะไร ที่เป็น ปฤจฉาสรรพนามต้องเป็นคำที่ใช้แทนคำนามและไม่ได้วางอยู่หลังคำนามถ้าเรานำคำว่า ไหน อะไร วางไว้หลังคำนาม คำดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์ เช่น ผู้หญิงคนไหนเป็นดารา*
*คำว่า นี่ นี้ นั่น นั้น โน่น โน้น ที่เป็นนิยมสรรพนามจะต้องเป็นคำที่ใช้แทนคำนามเท่านั้น ไม่ได้วางอยู่หลังคำนามเพราะถ้า หากวางอยู่หลังคำนามคำดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์*
ผู้ใช้นิรนาม