ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัยอลวน 4 : ตั้ม-โอ๋ รีเทิร์น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: แทนที่คำ)
| director = [[ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์]]
| producer = [[ประเสริฐ วิวัฒนานนท์พงษ์]]<br>[[จิระ มะลิกุล]]<br>[[ยงยุทธ ทองกองทุน]]
| writer screenplay = [[ชลลดา เตียวสุวรรณ]]<br>ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์
| narrator =
| starring = [[ไพโรจน์ สังวริบุตร]]<br>[[ลลนา สุลาวัลย์]]<br>[[จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา]]<br>[[คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์]]<br>[[วศิษฏ์ ผ่องโสภา]]<br>[[รังสิต ศิรนานนท์]]<br>[[เยาวลักษณ์ หลวงหม่อง]]<br>[[ซาบรีน่า คอนโชเล่]]<br>[[พจนีย์ อินทรมานนท์]]<br>[[จีรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา]]<br>[[ชัยรัตน์ เทียบเทียม]]<br>[[จารุณี บุญเสก]]<br>[[ธนาบดินทร์ ยงสืบชาติ]]
ผู้ใช้นิรนาม