ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์เบลเยียม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|align="center"| 10 ธันวาคม ค.ศ. 1865<br />''พระสวามีขึ้นครองราชย์''
|align=center colspan="2"| 19 กันยายน ค.ศ. 1902
|align="center"| [[สมเด็จพระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 2 แห่งเบลเยียม|เลโอโพลด์ที่เลโอโปลด์ที่ 2]]
|-
|align="center"| [[ไฟล์:ElisabethofBelgium.jpg|120px]]
|align="center"| 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1934<br />''พระสวามีขึ้นครองราชย์''
|align=center colspan="2"| 29 สิงหาคม ค.ศ. 1935
|align="center"| [[สมเด็จพระเจ้าเลโอโพลด์ที่เลโอโปลด์ที่ 3 แห่งเบลเยียม|เลโอโพลด์ที่เลโอโปลด์ที่ 3]]
|-
|align="center"| [[ไฟล์:Lilian baels.jpg|120px]]
|align="center"| 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1951<br />''พระสวามีสวรรคต''
|align="center"| 7 มิถุนายน ค.ศ. 2002
|align="center"| [[สมเด็จพระเจ้าเลโอโพลด์ที่เลโอโปลด์ที่ 3 แห่งเบลเยียม|เลโอโพลด์ที่เลโอโปลด์ที่ 3]]
|-
|align="center"| [[ไฟล์:Queen Fabiola of Belgium.jpg|120px]]
ผู้ใช้นิรนาม