ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รองศาสตราจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# '''วิธีพิเศษ''' หมายถึง ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น ระยะเวลาไม่ครบ หรือเสนอขอข้ามขั้น ซึ่งผู้เสนอขอต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการที่สูงกว่าปกติ
 
ในปี พ.ศ. 25502556 มีผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 5,426761 คน และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนจำนวน 220338 คน<ref>http://www.nap.mua.go.th/infodatafacultyrecord/Report/50UniversityType/teacher50RankOfAcademic1.xlsaspx/</ref>
 
== อ้างอิง ==
14

การแก้ไข