ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครือข่ายคอมพิวเตอร์"

* เครือข่ายของการติดต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ [[แคน (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)|แคน]] (Controller area network) : [[CAN]]) เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อกันระหว่าง[[ไมโครคอนโทรลเลอร์]] (Micro Controller unit: MCU)
* เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ [[แพน]] (Personal area network) : [[PAN]]) เป็นเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล เช่น โน้ตบุ๊ก มือถือ อาจมีสายหรือไร้สายก็ได้
* เครือข่ายข้อมูล หรือ [[แซน]] (Storage area network) : [[SAN]]) เป็นเครือข่าย (หรือเครือข่ายย่อย) ความเร็วสูงวัตถุประสงค์เฉพาะที่เชื่อมต่อภายในกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดต่างกันด้วยแม่ข่ายข้อมูลสัมพันธ์กันบนคัวแทนเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้ใช้ ^^
 
== อุปกรณ์เครือข่าย ==
ผู้ใช้นิรนาม