ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฌ็องที่ 2 แห่งฝรั่งเศส"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ราชวงศ์วาลัวส์ ไปยัง หมวดหมู่:ราชวงศ์วาลัว
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เคานท์แห่งอองชู ไปยัง หมวดหมู่:เคานต์แห่งอ็องฌู)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ราชวงศ์วาลัวส์ ไปยัง หมวดหมู่:ราชวงศ์วาลัว)
 
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์วาลัวส์ลัว]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในสงครามร้อยปี]]
[[หมวดหมู่:เคานต์แห่งอ็องฌู]]
138,643

การแก้ไข