ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทายาท เกียรติชูศักดิ์"

 
== ประวัติ ==
ทายาท เกียรติชูศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ [[26 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2509]] เป็นบุตรของนายสมบัติ และนางทรงศรี เกียรติชูศักดิ์ มีพี่น้อง 2 คน จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] มีบุตรนอกสมรส 2 คน
 
== งานการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม