ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงโปรด'→'โปรด'
(โรบอต: แก้ไขคำผิด)
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงโปรด'→'โปรด')
== หลังเสียกรุง ==
[[ไฟล์:พระที่นั่งสรรเพชร.jpg|250px|thumb|การพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในสมัยรัชกาลที่ 5 ณ ฐานเดิมพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท ]]
ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระองค์มีพระราชดำริที่จะฟื้นฟูกรุงเก่าขึ้นให้ดังเดิม ดั่งเช่นในสมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็น[[ราชธานี]]อยู่ โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาทเป็นปราสาทแรกขึ้นใหม่ บนรากฐานเดิมในวังหลวง เพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานคำจารึก[[พระปรมาภิไธย]]พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยา แต่ก็ก่อสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากสิ้นรัชกาลของพระองค์ ต่อมาในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] มีพระราชดำริให้เก็บรักษาพระราชวังหลวงไว้เป็นหลักฐานทางโบราณคดี ตามแบบนานาอารยประเทศในตะวันตกที่เก็บรักษาสิ่งโบราณไว้ จึงโปรดเกล้าให้รื้อที่สร้างไว้ออก แล้วย้ายไปสร้างพระมหาปราสาทชั่วคราวเพื่อการ[[พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก]]แทน
 
== ความงดงามในสายตาชาวต่างชาติ ==
123,860

การแก้ไข