ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟีลิปที่ 1 ดยุกแห่งออร์เลอ็อง"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งออร์เลอองส์ ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งออร์เลอ็อง
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งอองชู ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งอ็องฌู)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งออร์เลอองส์ ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งออร์เลอ็อง)
 
[[หมวดหมู่:บุคคลในคริสต์ศตวรรษที่ 17]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งออร์เลอองส์ออร์เลอ็อง]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งวาลัว]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งชาทร์]]
138,643

การแก้ไข